Externe functionaris gegevensbescherming

Het uitgangspunt

In het onderwijs wordt de AVG vaak gezien als een noodzakelijk kwaad. Dit komt mede doordat de nadruk bij de invoering in mei 2018 werd gelegd op boetes. Gevoelsmatig mag in het klaslokaal ineens van alles niet meer. Dit zorgt ervoor dat het draagvlak voor maatregelen om persoonsgegevens te beschermen laag blijft. Die insteek gaat voorbij aan het belangrijkste doel van de AVG, namelijk het beschermen van grondrechten van leerlingen en medewerkers.

Toezicht én praktisch advies

De FG’s van FLEXfg zijn ervaren in het onderwijs. Veel situaties zijn al eens voorbij gekomen, waardoor een antwoord of oplossing meestal snel gevonden is. Onze medewerkers houden toezicht op wat beter kan en moet, maar ondersteunen ook met hun kennis en ervaring bij de vervolgstappen.

Balans tussen wet en werkbaarheid

Een functionaris gegevensbescherming van FLEXfg kijkt verder dan ‘kan niet’ en ‘mag niet’, maar denkt mee vanuit de primaire taak van een schoolbestuur: het geven van onderwijs. Hierin staat voorop dat je risico’s rondom persoonsgegevens nooit volledig kunt uitsluiten, maar wel zo klein mogelijk kunt houden.

Bij FLEXfg werken we volgens een beproefde werkwijze met meerdere onderwijsbesturen samen. Deze werkwijze zorgt dat de organisatie de balans bewaart tussen wat voor de wet geregeld moet zijn, maar met oog voor de werkbaarheid. 

Door vanuit inzicht in ieders rol en verantwoordelijkheid planmatig te werken aan aandachtspunten groeit het draagvlak in de organisatie. De volwassenheid van de organisatie wordt op een natuurlijke manier vergroot.

Meer weten?

Laat via onderstaand formulier je gegevens achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact op.

Onze werkwijze

Een functionaris gegevensbescherming van FLEXfg werkt volgens een beproefde werkwijze die we succesvol toepassen bij meerdere besturen. Deze werkwijze zorgt dat de organisatie de balans bewaart tussen wat voor de wet geregeld moet zijn, maar met oog voor de werkbaarheid. Behalve de wettelijk verplichte rol dragen ze écht bij aan aan de organisatie.

De voordelen van samenwerken met FLEXfg

Kennis en ervaring

FLEXfg ondersteunt al enige jaren schoolbesturen van diverse grootte bij een praktische toepassing van de AVG in de klas. Onze FG’s hoeven het wiel niet iedere keer opnieuw uit te vinden. Ze maken gebruik van een ruime ervaring met het onderwijs en zijn opgeleid in de technische, juridische en procesmatige aspecten.

Beproefde werkwijze

Iedere organisatie is gebaat bij een zorgvuldig, planmatig proces. De ervaringen bij schoolbesturen hebben geleid tot een werkwijze die borgt dat de juiste stappen op het juiste moment gezet worden. Door aandachtspunten vanuit de AVG te koppelen aan de praktijk op de werkvloer en kennis van kwaliteitsmanagement.

Altijd de laatste ontwikkelingen

Onze FG’s zijn lid van meerdere landelijke en lokale netwerken van privacyprofessionals. Daarnaast ondersteunen zij werkgroepen en adviesgroepen van de verschillende sectorraden en kennisorganisaties. De relevante ontwikkelingen integreren we in onze werkwijze en delen we met schoolbesturen.

Onze relaties

Wij werken onder andere samen met

Werkwijze

Onze dienstverlening werkt in de praktijk

Als FLEXfg vinden we dat onze AVG-dienstverlening moet voldoen aan onderstaande vier elementen. Met deze uitgangspunten zorgen we er namelijk voor dat een onderwijsbestuur de juiste stappen op het juiste moment zet. 

Praktisch

Procesmatig

Integer

Progressief

Benieuwd wat wij voor u kunnen doen? Neem contact met ons op!

Adresgegevens

0512 202 030

info@flexfg.nl

Lavendelheide 12, 9202 PD Drachten

Neem contact op

6 + 2 =