Nulmetingen en audits AVG

Het uitgangspunt

Verantwoording is een integraal onderdeel van beleid voor informatiebeveiliging en privacy (IBP). Maar hoe weet een schoolbestuur op welke punten het de goede stappen zet en waar aandachtspunten liggen? Veel onderwijsinstellingen maken gebruik van FLEXfg om praktisch inzicht te krijgen, gericht op wat écht prioriteit heeft.

Beproefd model gericht op onderwijspraktijk

Veel toezichtskaders en auditmodellen leggen de nadruk op technische en juridische aspecten van informatiebeveiliging en privacy. FLEXfg stelt dat dit weliswaar onderdelen zijn, maar zeker geen volledig beeld van de stand van zaken geven. 

Het gevolg is schijnveiligheid, omdat die focus geen inzicht geeft in belangrijke beleidsmatige en menselijke aspecten die óók een rol horen te spelen. Daarom heeft FLEXfg een aanvullend toezichtskader ontwikkeld die veel voordelen biedt.

Aandacht voor onderwijsprocessen

In onze werkwijze voor nulmetingen en audits houden wij rekening met het standaard bedrijfsmodel voor onderwijsinstellingen, de FORA. Hiermee maken wij in samenwerking met de organisatie inzichtelijk op welke activiteiten verhoogd risico wordt gelopen. Ook wordt met deze werkwijze duidelijk wie beleidsmatig en operationeel verantwoordelijk is voor mogelijke verbeteringen. 

Toewerken naar een gezonde cyclus

Deze inzichten leiden tot een rapportage, die veel ingezet wordt voor het opbouwen van een gezonde, praktische cyclus voor IBP. Het voorkomt dat mensen op de werkvloer onnodig beziggehouden worden. De organisatie is minder tijd kwijt aan zaken die weinig bijdragen aan het uiteindelijke doel. 

Meer weten?

Laat via onderstaand formulier je gegevens achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact op.

Onze werkwijze

FLEXfg werkt volgens een beproefde werkwijze die we succesvol toepassen bij meerdere besturen. Deze methode zorgt dat de organisatie de balans bewaart tussen wat voor de wet geregeld moet zijn, maar met oog voor de werkbaarheid. Behalve de wettelijk verplichte rol dragen mensen van FLEXfg écht bij aan de organisatie.

De voordelen van samenwerken met FLEXfg

Kennis en ervaring

FLEXfg ondersteunt al enige jaren schoolbesturen van diverse grootte bij een praktische toepassing van de AVG in de klas. Onze collega’s hoeven het wiel niet iedere keer opnieuw uit te vinden. Ze maken gebruik van een ruime ervaring met het onderwijs en zijn opgeleid in de technische, juridische en procesmatige aspecten.

Beproefde werkwijze

Iedere organisatie is gebaat bij een zorgvuldig, planmatig proces. De ervaringen bij schoolbesturen hebben geleid tot een werkwijze die borgt dat de juiste stappen op het juiste moment gezet worden. Door aandachtspunten vanuit de AVG te koppelen aan de praktijk op de werkvloer en kennis van kwaliteitsmanagement.

Altijd de laatste ontwikkelingen

Onze mensen zijn lid van meerdere landelijke en lokale netwerken van privacyprofessionals. Daarnaast ondersteunen zij werkgroepen en adviesgroepen van de verschillende sectorraden en kennisorganisaties. De relevante ontwikkelingen integreren we in onze werkwijze en delen we met schoolbesturen.

Onze relaties

Wij werken onder andere samen met

Werkwijze

Onze dienstverlening werkt in de praktijk

Als FLEXfg vinden we dat onze AVG-dienstverlening moet voldoen aan onderstaande vier elementen. Met deze uitgangspunten zorgen we er namelijk voor dat een onderwijsbestuur de juiste stappen op het juiste moment zet. 

Praktisch

Procesmatig

Integer

Progressief

Benieuwd wat wij voor u kunnen doen? Neem contact met ons op!

Adresgegevens

0512 202 030

info@flexfg.nl

Lavendelheide 12, 9202 PD Drachten

Neem contact op

10 + 5 =