Uitvoerend specialist

Het uitgangspunt

Naast toezichthoudende werkzaamheden ligt er binnen een organisatie ook uitvoerend werk op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Om de rolverdeling wettelijk zuiver te houden zorgen specialisten van FLEXfg voor uitvoerende werkzaamheden. In de praktijk zijn zowel tijd als kennis een uitdaging voor schoolbesturen. Daarom hebben wij meerdere mensen die deze taken op zich kunnen nemen, zoals kwartiermakers als uitvoerende privacymedewerkers.

Kwartiermaker

Een kwartiermaker zorgt voor het correct invullen of aanpassen van de juiste documentatie en het toewerken naar een sluitende privacy-administratie. Denk hierbij aan het in gebruik nemen van AVG-tooling, het invullen van een register van verwerkingen, het opvragen en nakijken van verwerkersovereenkomsten of het voorbereiden van beleidsdocumenten en protocollen. 

Uitvoerend privacymedewerker

Een projectondersteuner ondersteunt een Functionaris Gegevensbescherming of Privacy Officer bij operationele werkzaamheden binnen een privacycyclus. Denk hierbij aan het opstellen en bijwerken van een realistische planning, het voorbereiden van bijeenkomsten of het begeleiden van DPIA’s. Onze medewerkers hebben ruime ervaring in het onderwijs en zijn in staat om praktische hulp te bieden. 

Meer weten?

Laat via onderstaand formulier je gegevens achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact op.

Onze werkwijze

FLEXfg werkt volgens een beproefde werkwijze die we succesvol toepassen bij meerdere besturen. Deze methode zorgt dat de organisatie de balans bewaart tussen wat voor de wet geregeld moet zijn, maar met oog voor de werkbaarheid. Behalve de wettelijk verplichte rol dragen mensen van FLEXfg écht bij aan de organisatie.

De voordelen van samenwerken met FLEXfg

Kennis en ervaring

FLEXfg ondersteunt al enige jaren schoolbesturen van diverse grootte bij een praktische toepassing van de AVG in de klas. Onze collega’s hoeven het wiel niet iedere keer opnieuw uit te vinden. Ze maken gebruik van een ruime ervaring met het onderwijs en zijn opgeleid in de technische, juridische en procesmatige aspecten.

Beproefde werkwijze

Iedere organisatie is gebaat bij een zorgvuldig, planmatig proces. De ervaringen bij schoolbesturen hebben geleid tot een werkwijze die borgt dat de juiste stappen op het juiste moment gezet worden. Door aandachtspunten vanuit de AVG te koppelen aan de praktijk op de werkvloer en kennis van kwaliteitsmanagement.

Altijd de laatste ontwikkelingen

Onze mensen zijn lid van meerdere landelijke en lokale netwerken van privacyprofessionals. Daarnaast ondersteunen zij werkgroepen en adviesgroepen van de verschillende sectorraden en kennisorganisaties. De relevante ontwikkelingen integreren we in onze werkwijze en delen we met schoolbesturen.

Onze relaties

Wij werken onder andere samen met

Werkwijze

Onze dienstverlening werkt in de praktijk

Als FLEXfg vinden we dat onze AVG-dienstverlening moet voldoen aan onderstaande vier elementen. Met deze uitgangspunten zorgen we er namelijk voor dat een onderwijsbestuur de juiste stappen op het juiste moment zet. 

Praktisch

Procesmatig

Integer

Progressief

Benieuwd wat wij voor u kunnen doen? Neem contact met ons op!

Adresgegevens

0512 202 030

info@flexfg.nl

Lavendelheide 12, 9202 PD Drachten

Neem contact op

14 + 14 =