Workshops, korte trainingen en e-learnings

Bewustzijn rondom risico’s en praktische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens is een onmisbaar onderdeel van informatiebeveiliging en privacy. FLEXfg verzorgt praktische trainingen voor scholen of bestuursbureaus. Hieronder staat een selectie om een idee te geven, maar informeer vooral naar de mogelijkheden voor úw situatie.

Trainingen en workshops

Onze workshops zijn gericht op de dagelijkse praktijk, onze trainers zijn ervaren in het onderwijs. Ze geven onderwijsprofessionals de handvatten die nodig zijn om op een verantwoorde manier de balans te houden tussen ‘voldoen aan’ en werkbaarheid. In een interactieve setting behandelen we samen met de medewerkers de belangrijkste onderwerpen. Door aantrekkelijke werkvormen, herkenbare situaties en een praktijkgerichte bespreking ontstaat collectief bewustzijn. 

Onze workshops en trainingen zijn geschikt in teamverband, maar ook in te zetten op studiedagen.

R

Interactieve werkvormen

R

Gericht op de onderwijspraktijk

R

Naar behoefte aan te passen

R

Informatie gericht op rol binnen de school

R

Aanspreekpunt betrokkenen

Bestuurlijk bewustzijn - Van beleid naar proces

Is de AVG een losstaand proces in de organisatie? Of heeft het invloed op andere processen, zoals onderwijskwaliteit, personeel & organisatie of financiën? Hoe gebruik je de AVG als kwaliteitsinstrument om bestaande processen te verduidelijken of verbeteren? En hoe maak je hierop beleid? 

Ervaren trainers bespreken de uitgangspunten van de AVG. Aan de hand van praktijkvoorbeelden – of eigen casuïstiek – wordt helder op welke processen de AVG invloed heeft. Het resultaat is dat de AVG beter ingebed wordt in de organisatie en daarmee processen verheldert en verbetert. Deze training is geschikt voor beleidsmedewerkers en bestuur. 

 

Bewustzijn Basis - van 'mag niet' naar 'kan wel'

Wat is een datalek en wanneer moet je er iets mee? Welke gegevens mag ik doorgeven aan een logopedist? Wat moet ik weten over filmen en fotograferen in het klaslokaal? Hoe ga ik verantwoord om met systemen? Het zijn vragen waar veel leerkrachten dagelijks tegenaan lopen. In een levendige workshop gaan we deze en andere vragen met elkaar uitwerken en bespreken.

Het resultaat is een nuchter inzicht in de voordelen die het biedt, maar ook in de uitdagingen die er nog zijn. Deze training is geschikt voor alle medewerkers binnen een onderwijsinstelling.

Bewustzijn Gevorderd - samenwerken met de AVG

Wat mag je eigenlijk bespreken met ketenpartners? Heb je overal toestemming voor nodig? Hoe ga je van ad-hoc handelen naar een standaard werkwijze? Met welke juridische aspecten heb je nog meer te maken? De uitdagingen rondom zorg en veiligheid zijn complexer, de oplossingen zijn hiermee direct relevanter in de zorg voor leerlingen.

Aan de hand van praktijksituaties werken we aan een gezamenlijk belang. Medewerkers zien dat de uitgangspunten van de AVG hun positie als professional versterkt, wat de acceptatie vergroot. Deze training is met name geschikt voor IB’ers, schooldirecteuren en degenen die zich met zorg en veiligheid bezighouden. 

Webinars

Voor onderwijsprofessionals die in korte tijd specifieke kennis willen opdoen, zijn webinars een effectief instrument. In een uur tijd krijgt een grotere groep locatie-onafhankelijk ze de handvatten aangereikt die ondersteunen bij de invloed van de AVG op dagelijks werk. 

R

Eenvoudig direct in te zetten als maatregel

R

Gericht op de onderwijspraktijk

R

Effectief, geen reistijd

R

Laagdrempelig

AVG & ICT

Veel persoonsgegevens worden digitaal verwerkt. Bewust en onbewust wordt er ontzettend veel data via het netwerk en/of internet gedeeld. In dit webinar gaan we in op praktische vragen van ICT-ers zoals: Welke technische en organisatorische maatregelen moet je als school regelen op het gebied van informatiebeveiliging en hoe pak je dit aan? Waar moet je rekening mee houden bij de inkoop van ICT? Welke beveiligingsstandaarden en ISO-normen zijn relevant voor het onderwijs?

AVG & Leerlingdossiers

In de leerlingenzorg wordt gewerkt met gevoelige en bijzondere persoonsgegevens, waarmee je zorgvuldig mee om moet gaan. Als schoolorganisatie en als zorgprofessional dien je extra maatregelen te nemen.

In dit webinar gaan we in op vragen zoals:  Welke regels gelden er met betrekking tot AVG en hoe is dit van invloed op je dossiers? Wanneer vraag je toestemming en wanneer is dat niet nodig? Hoe zit het met de rechten die betrokkenen hebben in de AVGMoet je afspraken maken met hulpverleners die betrokken zijn bij de begeleiding en ondersteuning van de leerling?

AVG & Administratie

Medewerkers in de administratie krijgen veel informatievragen gesteld door interne medewerkers en ook door externe partijen. Welke zaken hebben betrekking tot de de leerling- en personeelsadministratie in relatie to de AVG?  We behandelen onder andere vragen als: Hoe ga je om met informatievragen van interne medewerkers en derden? Welke gegevens mag je wel en niet delen? Waar moet je rekening mee houden bij dossiervorming? Wat valt onder inzagerecht? Wie mag welke gegevens verwerken? Hoe lang mag of moet je gegevens bewaren?

Laat uw gegevens achter, wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Onze partners

Samenwerken in bewustzijn

Om een goede kwaliteit en maximaal praktisch nut voor het onderwijs te waarborgen werken wij in ons professionaliseringsaanbod samen met gerenommeerde ICT-trainers en onderwijsexperts. Hierdoor houden wij ons aanbod toegepast op het werkveld en de laatste stand van de techniek. 

Adresgegevens

0512 202 030

info@flexfg.nl

Lavendelheide 12, 9202 PD Drachten

Neem contact op

13 + 11 =