Onze diensten

FLEXfg biedt aan onderwijsbesturen alle soorten van dienstverlening rondom het voldoen aan de AVG. Doordat wij beschikken over mensen met een variëteit aan specialismen zijn we in staat om precies die kennis in te zetten die van toegevoegde waarde is voor het bestuur. 

Externe FG

Een wettelijk verplichte rol, waarbij het noodzakelijk is om belangen en rollen van elkaar te scheiden. Onze externe FG’s borgen kwalitatief hoogwaardig toezicht op de AVG.

R

Houdt toezicht op naleving

R

Rapporteert en adviseert

R

Stimuleert bewustwording

R

Aanspreekpunt betrokkenen

Maturity en risicometingen

Ons instrument om procesmatig te werken aan de integratie van AVG in bestaande processen. Dit borgt een werkbare en praktijkgerichte PDCA-cyclus.

R

Penetratietest kritische systemen

R

Diepgaande procesanalyse

R

Social engineering

R

Adviespunten PDCA-cyclus

Uitvoerende kwartiermaker

Mensen die zorgen voor het uitvoeren van werkzaamheden rondom documentatie, administratie en intern de voortgang van het proces in beweging houden. 

R

Voert uit

R

Verzorgt documentatie

R

Administratieve verwerking

R

Borgt voortgang

Advies procesmatige aanpak

De AVG is geen losstaand proces, maar heeft als kwaliteitsinstrument invloed op meerdere processen in een organisatie. FLEXfg adviseert en ondersteunt bij de integratie.

R

Opzetten PDCA-cyclus privacy

R

Organisatorische inbedding

R

Brede procesverbetering

R

Gericht en structureel verbeteren

Nulmeting

Hoe sta ik er eigenlijk voor? Liggen mijn risico’s op technisch of juist organisatorisch vlak? Een nulmeting helpt bij de wettelijke verantwoordingsplicht

R

Analyse documentatie

R

Analyse invloed op organisatie

R

Analyse techniek

R

Rapportage aandachtspunten

Professionalisering

Een belangrijk aspect voor het voldoen aan de wet is het kennisniveau van de organisatie. Met trainingen en workshops gericht op elke rol ondersteunen wij het onderwijs.

R

Trainingen

R

Workshops

R

Webinars

R

Opleidingen

Benieuwd wat wij voor u kunnen doen? Neem contact met ons op!

Werkwijze

Onze dienstverlening werkt in de praktijk

Als FLEXfg vinden we dat onze AVG-dienstverlening moet voldoen aan onderstaande vier elementen. Met deze uitgangspunten zorgen we er namelijk voor dat een onderwijsbestuur de juiste stappen op het juiste moment zet. 

Praktisch

Procesmatig

Integer

Progressief

Onze relaties

Wij werken samen met

Adresgegevens

0512 202 030

info@flexfg.nl

Lavendelheide 12, 9202 PD Drachten

Neem contact op

10 + 13 =