Professionalisering

Ontwikkelingen op technisch en organisatorisch vlak volgen elkaar in deze tijd snel op. Daarom is het cruciaal dat mensen in het onderwijs de relatie zien tussen de AVG en hun dagelijkse werk. FLEXfg biedt samen met haar partners een ruime variatie aan (online) cursussen, trainingen en opleidingen aan. 

E-learning

Online trainingen zijn een effectief middel om te werken aan bewustzijn. Of het nu gaat om nieuwe medewerkers, of om het bijspijkeren na eerdere training. Onze onderwijsgerichte e-learnings helpen bij blijvend AVG-bewustzijn. 

Onze e-learning wordt aangeboden via een Learning Management Systeem. Hierdoor kun je als beheerder niet alleen zien wie deelneemt, maar ook wie de e-learning succesvol heeft doorlopen. De e-learning wordt namelijk afgesloten met een toets. Bij een voldoende score ontvangt de deelnemer een (digitaal) certificaat.

R

Eenvoudig direct in te zetten als maatregel

R

Gericht op de onderwijspraktijk

R

Meerjarige leerlijn op verschillende niveaus

R

Informatie gericht op rol binnen de school

R

Aanspreekpunt betrokkenen

Meer informatie over e-learnings?

Laat dan een bericht achter, wij nemen contact met u op!

Over welke e-learning heeft u specifiek vragen?

12 + 3 =

AVG Basis

Wat is een datalek? Welke gegevens mag ik doorgeven aan een logopedist? Wat moet ik weten over filmen en fotograferen in het klaslokaal? Met onze betaalbare online cursus wordt de AVG met aansprekende voorbeelden vanuit de praktijk uitgelegd. Al doende krijg je als onderwijsprofessional kennis aangereikt op uitdagingen die je in je dagelijks werk tegenkomt.

Privacy & Passend Onderwijs

In deze e-learning van Privacy op School worden medewerkers getraind op de do’s en don’ts van privacy en passend onderwijs. Wanneer vraag je toestemming, welke gegevens mag ik doorgeven aan een orthopedagoog, wat is de VIR of meldcode? Met behulp van aansprekende voorbeelden krijgen deelnemers de kennis die in het dagelijks werk nodig is.

AVG Gevorderd

Een vervolg op de basistraining, gericht op het stap voor stap verder versterken van het bewustzijn van collega’s. De e-learning voor gevorderden is een logische stap bij besturen die vanuit doordacht beleid werken aan de kennis van medewerkers. De uitdagingen zijn net iets complexer, de oplossingen zijn hiermee direct relevanter voor het werken in het onderwijs.

Privacy & Security

De module security richt zich op het trainen en bewustmaken van medewerkers op het gebied van informatiebeveiliging. Wat is bijvoorbeeld tweefactor-authenticatie en waar een sterk wachtwoord aan voldoet? Wat is encryptie en wanneer gebruik je dit? Medewerkers krijgen praktische handvatten aangereikt waarmee ze zich veilig in de digitale samenleving kunnen bewegen. Zowel binnen de school als privé.

Workshops

Onze workshops zijn gericht op de dagelijkse praktijk. Onze trainers ervaren in het onderwijs.Ze geven onderwijsprofessionals de handvatten die nodig zijn om op een verantwoorde manier de balans te houden tussen ‘voldoen aan’ en werkbaarheid. In een interactieve setting behandelen we samen met de medewerkers de belangrijkste onderwerpen. Door aantrekkelijke werkvormen, herkenbare situaties en een praktijkgerichte bespreking ontstaat collectief bewustzijn. 

Onze workshops en trainingen zijn geschikt in teamverband, maar ook in te zetten op studiedagen.

R

Interactieve werkvormen

R

Gericht op de onderwijspraktijk

R

Naar behoefte aan te passen

R

Informatie gericht op rol binnen de school

R

Aanspreekpunt betrokkenen

Meer informatie over workshops?

Laat dan een bericht achter, wij nemen contact met u op!

Over welke workshops heeft u specifiek vragen?

7 + 3 =

Bewustzijn Basis - van 'mag niet' naar 'kan wel'

Wat is een datalek en wanneer moet je er iets mee? Welke gegevens mag ik doorgeven aan een logopedist? Wat moet ik weten over filmen en fotograferen in het klaslokaal? Hoe ga ik verantwoord om met systemen? Het zijn vragen waar veel leerkrachten dagelijks tegenaan lopen. In een levendige workshop gaan we deze en andere vragen met elkaar uitwerken en bespreken.

Het resultaat is een nuchter inzicht in de voordelen die het biedt, maar ook in de uitdagingen die er nog zijn. Deze training is geschikt voor alle medewerkers binnen een onderwijsinstelling.

Bewustzijn Gevorderd - samenwerken met de AVG

Wat mag je eigenlijk bespreken met ketenpartners? Heb je overal toestemming voor nodig? Hoe ga je van ad-hoc handelen naar een standaard werkwijze? Met welke juridische aspecten heb je nog meer te maken? De uitdagingen rondom zorg en veiligheid zijn complexer, de oplossingen zijn hiermee direct relevanter in de zorg voor leerlingen.

Aan de hand van praktijksituaties werken we aan een gezamenlijk belang. Medewerkers zien dat de uitgangspunten van de AVG hun positie als professional versterkt, wat de acceptatie vergroot. Deze training is met name geschikt voor IB’ers, schooldirecteuren en degenen die zich met zorg en veiligheid bezighouden. 

Bestuurlijk bewustzijn - Van beleid naar proces

Is de AVG een losstaand proces in de organisatie? Of heeft het invloed op andere processen, zoals onderwijskwaliteit, personeel & organisatie of financiën? Hoe gebruik je de AVG als kwaliteitsinstrument om bestaande processen te verduidelijken of verbeteren? En hoe maak je hierop beleid? 

Ervaren trainers bespreken de uitgangspunten van de AVG. Aan de hand van praktijkvoorbeelden – of eigen casuïstiek – wordt helder op welke processen de AVG invloed heeft. Het resultaat is dat de AVG beter ingebed wordt in de organisatie en daarmee processen verheldert en verbetert. Deze training is geschikt voor beleidsmedewerkers en bestuur. 

 

Webinars

Voor onderwijsprofessionals die in korte tijd specifieke kennis willen opdoen, zijn webinars een effectief instrument. In een uur tijd krijgen ze de handvatten aangereikt die ondersteunen bij de invloed die de AVG op bepaalde werkzaamheden heeft. 

R

Eenvoudig direct in te zetten als maatregel

R

Gericht op de onderwijspraktijk

R

Effectief, geen reistijd

R

Laagdrempelig

Meer informatie over webinars?

Laat dan een bericht achter, wij nemen contact met u op!

Over welk webinar heeft u specifiek vragen?

4 + 13 =

AVG & Zorg

In de leerlingenzorg wordt gewerkt met gevoelige en bijzondere persoonsgegevens, waarmee je zorgvuldig mee om moet gaan. Als schoolorganisatie en als zorgprofessional dien je extra maatregelen te nemen.

In dit webinar gaan we in op vragen zoals:  Welke regels gelden er met betrekking tot AVG en Passend Onderwijs? Wanneer vraag je toestemming en wanneer is dat niet nodig? Hoe communiceer je met ouders/verzorgers over de zorgbegeleiding van hun kind? Hoe gaan orthopedagogen en psychologen om met hun zorgplicht, gedragscode en AVG? Moet je afspraken maken met hulpverleners die betrokken zijn bij de begeleiding en ondersteuning van de leerling?

AVG & administratie

Medewerkers in de administratie krijgen veel informatievragen gesteld door interne medewerkers en ook door externe partijen. Welke zaken hebben betrekking tot de de leerling- en personeelsadministratie in relatie to de AVG?  We behandelen onder andere vragen als: Hoe ga je om met informatievragen van interne medewerkers en derden? Welke gegevens mag je wel en niet delen? Waar moet je rekening mee houden bij dossiervorming? Wat valt onder inzagerecht? Wie mag welke gegevens verwerken? Hoe lang mag of moet je gegevens bewaren?

AVG & ICT

Veel persoonsgegevens worden digitaal verwerkt. Bewust en onbewust wordt er ontzettend veel data via het netwerk en/of internet gedeeld. In dit webinar gaan we in op praktische vragen van ICT-ers zoals: Welke technische en organisatorische maatregelen moet je als school regelen op het gebied van informatiebeveiliging en hoe pak je dit aan? Waar moet je rekening mee houden bij de inkoop van ICT? Welke beveiligingsstandaarden en ISO-normen zijn relevant voor het onderwijs?

Opleidingen

Medewerkers van onderwijsinstellingen die zich professioneel bezighouden met de AVG dienen goede vaardigheden te hebben om hun werk goed te kunnen doen. Doordat FLEXfg uit ervaring weet wat onderwijsinstellingen nodig hebben, zijn we in staat om die specifieke kennis te verwerken in ons opleidingsaanbod. Naast de juridische kant komen ook organisatorische of technische aspecten aan bod. 

Onze ervaren trainers bespreken graag op basis van hun praktijkervaring en casuïstiek van deelnemers de aspecten die FG’s, PO’s en andere AVG-medewerkers binnen een instelling nodig hebben om op een verantwoorde wijze met privacy bezig te zijn.  

R

Op locatie in Drachten of Bodegraven

R

Gericht op de onderwijspraktijk

R

Zeer ervaren trainers

R

Informatie gericht op rol binnen de school

R

CPE-punten voor gehouden IAPP-certificering

Meer informatie over opleidingen?

Laat dan een bericht achter, wij nemen contact met u op!

Over welke opleiding heeft u specifiek vragen?

3 + 8 =

Functionaris Gegevensbescherming Basis

Deze tweedaagse opleiding is speciaal ontwikkeld voor PO en VO en geeft je alle tools in handen om invulling te geven aan jouw positie als Functionaris Gegevensbescherming binnen een onderwijsomgeving. Daarnaast krijg je de gelegenheid een netwerk op te bouwen met andere professionals op het gebied van informatiebeveiliging en privacy in het onderwijs.

Dag 1: Introductie & wetgeving, de rol van FG en PO, inleiding in de AVG, Vertaling naar de praktijk

Dag 2: IBP-Audit, DPIA’s en verwerkingsregister, ethiek, voorlichting en bewustwording

Functionaris Gegevensbescherming Gevorderd

De leergang Functionaris Gegevensbescherming bestaat uit de volgende modules die door gespecialiseerde en gecertificeerde docenten worden behandeld:

  • Juridisch, 1 dag
  • Organisatorisch, 2 dagen
  • Technisch, 2 dagen (optioneel)

Per module wordt zeer gericht ingegaan op de benodigde kennis en vaardigheden, toegespitst op de specifieke sector waarin de deelnemers actief zijn. Na afronding van de leergang en behalen van het examen hebben de cursisten voldoende kennis om hun rol als Functionaris Gegevensbescherming uit te oefenen, een werkwijze te implementeren en eventuele gebreken te signaleren en hierop te acteren. Het certificaat dat na afronding wordt uitgereikt heeft een geldigheid van 1 jaar.

Gedurende het jaar worden de deelnemers middels een portal op de hoogte gehouden van ontwikkelingen, vragen en antwoorden. Jaarlijks kan worden deelgenomen aan de terugkomdag waarmee het certificaat weer voor een jaar kan worden verlengd.

Certified Ethical Hacker

De opleiding Certified Ethical Hacker training is zeer intensief. Je krijgt een diepgaande kennis van, en praktische ervaring met, de huidige, actuele beveiligingssystemen. Je wordt optimaal voorbereid op het afsluitend examen (voucher inclusief) en er wordt voldoende aandacht besteed aan de praktijk.

Je leert hoe een perimeterverdediging werkt. Je wordt vervolgens binnengeleid in je eigen netwerk door middel van het scannen en aanvallen daarvan, zonder dat het netwerk echt wordt beschadigd. Je leert hoe indringers privileges ontwikkelen en hoe je een systeem daartegen kunt beveiligen. Verder ontvang je de Exam Preparation Guide met oefenexamens.

Door het volgen van de training ben je goed voorbereid voor de EC-Council ANSI geaccrediteerde Certified Ethical Hacker-exam 312-50. Doordat we werken met zeer ervaren trainers is een hoog slagingspercentage gegarandeerd.

Certified Security Analyst

De nieuwe ECSA v10 bevat bijgewerkte curricula en een door de industrie erkende, uitgebreide, stapsgewijze penetratietestmethodologie. Hierdoor kan je je vaardigheden verbeteren door nieuwe vaardigheden toe te passen die je hebt geleerd door middel van intensieve praktische labs en uitdagingen.

In tegenstelling tot de meeste andere pentest-programma’s die alleen een generieke kill-chain-methodologie volgen, presenteert de ECSA een reeks uitgebreide methodologieën die verschillende pentesting methoden voor diverse situaties behandelen.

Het is een zeer interactief, uitgebreid, en intensief 5-daags programma dat professionals op het gebied van informatiebeveiliging voorbereidt op het examen voor de ECSA certificering. Na succesvol behalen van de certificering kan de cursist optioneel een 12-uur durend praktijkexamen doen waarmee de aanvullende ECSA Practical certificering kan worden behaald.

Ethical Hacking

De Hands-On training Ethical Hacking is een vervolg op de Certified Ethical Hacking (CEH) training. De training behandelt aan de hand van een aantal vooropgezette en ‘real-life’ scenario’s, het proces van onderzoek, toegang en het verkrijgen van data. Tevens wordt het analyseren van de hack in de praktijk gebracht.

De training herstelt daarmee de balans die in CEH meestal overhelt naar ‘theorie en tools’ naar ‘praktische toepassing’. Na het afronden van deze training kun je de theorie, die je hebt geleerd tijdens de CEH training, goed toepassen in de praktijk.

De Hands-On Workshop Ethical Hacking is bedoeld voor mensen die reeds de Certified Ethical Hacking training hebben gevolgd of over een gelijkwaardig kennisniveau beschikken.

Onze partners

Samenwerken in bewustzijn

Om een goede kwaliteit en maximaal praktisch nut voor het onderwijs te waarborgen werken wij in ons professionaliseringsaanbod samen met gerenommeerde ICT-trainers en onderwijsexperts. Hierdoor houden wij ons aanbod toegepast op het werkveld en de laatste stand van de techniek. 

Adresgegevens

0512 202 030

info@flexfg.nl

Lavendelheide 12, 9202 PD Drachten

Neem contact op

1 + 6 =